Wilsverklaring
 
 

Door het ondertekenen van deze verklaring geeft u aan akkoord te gaan met het op uw naam stellen
van het voertuig met onderstaand kenteken. Voor het tenaamstellen van het voertuig is alleen uw
geboortedatum en uw rijbewijsnummer nodig.
Door het paraferen van de verklaring geeft de medewerker van het erkend bedrijf aan deze
tenaamstelling persoonlijk te hebben uitgevoerd.

Kenteken  
TS-TV-01  
 
Voorletter(s) Voorvoegsel(s)
H van
  specimen specimen specimen
Naam
ccs
 
Adres
Turfstekerstraat 10 A
 
Postcode Woonplaats
7412 VT Klazienaveen
 
Rijbewijsnummer
2001021030
 
Datum ondertekening
21-11-2001
 
Handtekening voor akkoord
 
 
_____________________________________________
 
 
Transactie is uitgevoerd door bedrijf
ERKEND BEDRIJF MET NAAM VAN 40 PO-SITIES
 
Medewerker van erkende bedrijf
M. Edewerker
 
Paraaf medewerker erkende bedrijf
 
 
_____________________________________________
 
 
Transactiegegevens
 
Bedrijfsnummer Transactienummer
00001 1234
 
Datum Tijd
21-11-2001 15:44
 
 
3 E 0320a